Het samenwerkingsverband heeft de gezamenlijk ambitie vastgesteld gericht te werken aan de (door)ontwikkeling van onderwijsvoorzieningen voor de excellente leerling. Het samenwerkingsverband hanteert hiervoor richtinggevende uitgangspunten en richtlijnen. Deze zijn o.a. gebaseerd op het advies dat de themagroep excellente leerling aan de samenwerkende schoolbesturen heeft uitgebracht.

 

Meer informatie:

Activiteitenplan begaafde leerling

Onderzoeksrapport (hoog) begaafdheid 

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184