Onderwijs aan nieuwkomers, kinderen die minder dan één jaar in Nederland wonen en nog geen Nederlands spreken, vraagt om extra aandacht. BePO heeft samen met de lokale schoolbesturen afspraken gemaakt over de opvang van en het onderwijs aan nieuwkomers in de regio. Binnen de gemeente Culemborg is in 2015 een nieuwkomersklas opgericht. Deze klas is gehuisvest in de Koningin Julianaschool.

 

Meer informatie:
- Nieuwkomersklas Culemborg
- LOWAN 

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184