Budget plusondersteuning

Het samenwerkingsverband verstrekt vanaf 1 augustus 2019 aan de schoolbesturen van de reguliere basisscholen een bedrag per leerling voor het geven van extra ondersteuning voor de leerlingen die dit nodig hebben. Deze middelen worden toegekend onder de naam ‘budget plusondersteuning’. Met de invoering van het budget plusondersteuning vervalt de mogelijkheid van schoolbesturen/ scholen om bij het samenwerkingsverband middelen aan te vragen voor de inzet van lichte, intensieve en zeer intensieve arrangementen (doorgevoerde beleidsaanpassing met ingang van schooljaar 2019-2020).

Het budget plusondersteuning wordt toegewezen aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft de mogelijkheid op grond van eigen beleidskeuzes de middelen in de scholen in te zetten ten behoeve van extra ondersteuning voor leerlingen. Het schoolbestuur legt jaarlijks aan het samenwerkingsverband verantwoording af over de besteding van de ontvangen middelen. Het BePO bestuur stelt in samenspraak met de algemene vergadering de richtlijn op voor de wijze waarop de verantwoording door de schoolbesturen plaatsvindt.

Nieuws (archief)

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184