Speciale ondersteuning

Door bijzondere omstandigheden kan het nodig zijn dat een leerling kortdurend of langdurend een (zeer) gespecialiseerd onderwijsprogramma ontvangt in een (zeer) gespecialiseerde onderwijsomgeving. Alleen dan kan de leerling leren en zich goed ontwikkelen.
Het samenwerkingsverband beschikt over vier scholen die voor de leerling een gespecialiseerd onderwijsprogramma in een (zeer) gespecialiseerde onderwijsomgeving kan bieden. Het betreft twee scholen voor speciaal basisonderwijs (Koningin Julianaschool en De Wissel) en twee scholen voor speciaal onderwijs (Bredezorgschool De Cambier en De Hertog).

De gezamenlijke schoolbesturen hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van de speciale ondersteuning in deze scholen en deze vastgelegd in de betreffende BePO kwaliteitstandaard. We onderscheiden hierin vijf kwaliteitsaspecten die zichtbaar en aantoonbaar in de onderwijspraktijk van de school aanwezig zijn: opbrengsten, onderwijsleerproces, opbrengstgericht werken & extra ondersteuning, ondersteunings-structuur en kwaliteitszorg. De BePO kwaliteitstandaard speciale ondersteuning sluit aan op het toezichtkader van de onderwijsinspectie.

 

Meer informatie:
- BePO kwaliteitstandaard speciale ondersteuning
- Toegang
- Criteria

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184