Toegang

De leerling die dusdanige ondersteuningsbehoeften heeft dat leren en ontwikkelen alleen in een (zeer) gespecialiseerde onderwijsomgeving kan plaatsvinden, komt in aanmerking voor toelating tot een school voor speciaal (basis) onderwijs. De leerling heeft te maken met factoren die het leren en de ontwikkeling in (zeer) ernstige mate en over een langere periode belemmeren.

Het samenwerkingsverband hanteert een vaste procedure voor het behandelen van de aanvraag voor toegang tot een school voor speciaal (basis)onderwijs. We noemen dit de routekaart. Deze bevat onder andere de doorlooptijden voor de verschillende stappen in het proces. Vast onderdeel in dit proces is het (wettelijk verplicht) betrekken van het Deskundigenadvies. Twee deskundigen beoordelen of de voorgestelde extra ondersteuning in een (zeer) gespecialiseerde onderwijsomgeving noodzakelijk is en geven advies over welk type school de beste ondersteuning kan bieden. 

 

Meer informatie:
- Routekaart aanvraag toelaatbaarheidsverklaring
- Criteria toegang S(B)O
- Routekaart herijking toelaatbaarheidsverklaring
- Jaarrooster TLV-aanvragen schooljaar 2020-2021

Richtlijn toegang tot S(B)O

 

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184