Ondersteuningthema's scholen

BePO heeft op lokaal en regionaal niveau afspraken gemaakt over passend onderwijs voor specifieke doelgroepen. Het uitgangspunt is dat alle kinderen tijdig en zo thuisnabij mogelijk de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Taalontwikkeling

Het samenwerkingsverband BePO en Kentalis, cluster 2-onderwijs, willen de bestaande samenwerking verbreden en verdiepen. Dit vanuit de gemeenschappelijke ambitie: passend onderwijs voor de leerling zo thuisnabij mogelijk.
Kentalis en BePO bundelen de krachten om ook voor de cluster 2-leerling het best mogelijke onderwijs in de directe sociale omgeving van de leerling te verzorgen. Dit komt tot uitvoering in verschillende Taalsatellietscholen in de regio. De taalsatellietschool staat voor de samenwerking tussen de reguliere basisschool en Kentalis waarbij vanuit een gezamenlijke visie en door bundeling van een aantal cluster 2-leerlingen met een Kentalisarrangement een meer passend onderwijsconcept kan worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Er zijn vier Taalsatellietscholen:

De Prins Willem-Alexanderschool West in Tiel

Het Kompas in Kesteren

De Oranje Nassauschool in Culemborg

De Kaardebol en Koning Willem-Alexanderschool Culemborg

 

Meer informatie m.b.t. richtlijn aanvraag consultatie & advies TOS Kentalis vindt via onderstaande link en flyer.

https://www.kentalis.nl/tos/consultatie-advies

Flyer Diensten van Kentalis_

 

Nieuwkomers

Onderwijs aan nieuwkomers, kinderen die minder dan één jaar in Nederland wonen en nog geen Nederlands spreken, vraagt om extra aandacht. BePO heeft samen met de lokale schoolbesturen afspraken gemaakt over de opvang van en het onderwijs aan nieuwkomers in de regio. Binnen de gemeente Culemborg is in 2015 een nieuwkomersklas opgericht. Deze klas is gehuisvest in de Koningin Julianaschool.

Meer informatie over de nieuwkomersklas Culemborg en LOWAN vindt u bij downloads onder ondersteuningsthema's.

 

Sinds februari 2020 is er een nieuwkomersklas op de Molenwerf in Tiel. De nieuwkomersklas is bedoeld voor alle kinderen vanaf groep 3 die minder dan één jaar in Nederland zijn en daardoor de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Dit zijn kinderen die door een vluchtsituatie naar Nederland zijn gekomen, of door emigratie. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel voor een goed schoolsucces. Daarom biedt de Molenwerf de zogenaamde nieuwkomers één jaar onderwijs aan in de nieuwkomersklas. Tijdens dit jaar krijgen de kinderen intensief onderwijs in de Nederlandse taal, zodat zij na een jaar goed voorbereid in het reguliere onderwijs kunnen instromen. Naast het spreken van de Nederlandse taal, wordt er aandacht besteed aan het schrijven en lezen. Tevens leren de kinderen rekenen, gaan ze gymmen en is er ruimte voor de creatieve vakken als tekenen, knutselen en muziek. Alles staat echter in het teken van het hoofddoel: beheersing van de Nederlandse taal. Ook kinderen uit nabijgelegen gemeenten zijn welkom. Veel gemeenten hebben toegezegd vervoer te regelen.

Voor inlichtingen over de nieuwkomersklas bij de Molenwerf kunt u contact opnemen met Drs. Simone Doorson, onderwijs@opo-r.nl of via 06-29270258

 

Epilepsie

BePO werkt samen met het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) voor informatie en begeleiding van leerlingen met epilepsie.

Contactpersoon is mevrouw Louise Eijkenboom.

T: 040 2279300
E: l.eijkenboom@lwoe.nl

Meer informatie over het landelijk werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) vindt u via onderstaande link.

https://www.lwoe.nl/