Gemeenten

Gemeenten

Met de vijf gemeenten waarin BePO actief is vindt de beleidsmatige afstemming plaats over gemeenschappelijke thema's op de raakvlakken onderwijs – jeugdzorg – gemeentelijk beleid (op overeenstemminggericht overleg).

Gemeenten en (primair en voortgezet) onderwijs werken vanuit een gemeenschappelijk platform aan de uitvoering van de strategische agenda met daarin opgenomen relevante afstemmingsthema's zoals aansluiting lokale ondersteuningssystemen, leerplicht en leerlingvervoer.


Meer informatie:

 

Beleid onderwijs en jeugd

Beleids-medewerker

Sociaal Domein

Leerplicht

Leerlingvervoer

Buren

Website

Mevr. A. Toorman

Gebiedsteam

Leerplicht Regio Rivierenland 

Leerlingvervoer gemeente Buren

Culemborg

Website

Dhr. H. van Warenburg

Sociaal wijkteam

Leerplicht Regio Rivierenland

Leerlingvervoer gemeente Culemborg

Neder-Betuwe

Website

Mevr. J. Warinussa

Kernpunt

Leerplicht Regio Rivierenland

Leerlingvervoer gemeente Neder-Betuwe

Tiel

Website

Mevr. M. Elfring

Mevr. I. Belgrave

Wijkteams Jeugd

Leerplicht Tiel

Leerlingvervoer gemeente Tiel

West Betuwe

Website

Dhr. P. van Veluw

Team Sociaal

Leerplicht Regio Rivierenland

Leerlingvervoer gemeente West Betuwe

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184