Organisatie

De schoolbesturen werken samen vanuit de juridische structuur van de vereniging. Binnen het samenwerkingsverband functioneren de volgende organen:

De verschillende organen overleggen op regelmatige basis. In het vergaderrooster 2020 kunt u vinden wanneer de overleggen gepland zijn.

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184