Toezicht

Het samenwerkingsverband heeft de interne toezichthoudende functie statutair belegt bij de algemene vergadering. Vanuit deze functie heeft de algemene vergadering de volgende taakstelling:

 

  • Toezicht houden op de uitvoering van de missie en visie van BePO
  • Goedkeuren van ondersteuningsplan inclusief de meerjarenbegroting
  • Goedkeuren van jaarprogramma en jaarbegroting (inclusief meerjarenperspectief)
  • Goedkeuren van jaarverslag (incl. jaarrekening)
  • Toezicht houden op het bestuur

 

De onderwijsinspectie vervult de rol van extern toezichthouder. De onderwijsinspectie voert vierjaarlijks een kwaliteitsonderzoek uit bij het samenwerkingsverband. De inspectie onderzoekt of het bestuur van het samenwerkingsverband zorgt voor voldoende kwaliteit voor passend onderwijs en of het bestuur genoeg geld heeft om ook in de toekomst goede samenwerking voor passend onderwijs te blijven verzorgen. Daarnaast onderzoekt de onderwijsinspectie of het bestuur voldoende weet van passend onderwijs op de aangesloten scholen.

 

 

logo tr

Irene Vorrinkstraat 19, 4105 JA Culemborg
Tel : 0345-512184